12 de diciembre de 2013

INSTANCIA

Itagu Paniagua Crespo ,15 anos de idade natural de A Coruña ,con domicilio en Pazo San Paio Bañobre -Miño (A Coruña)   con numero de DNI 45939942 P
  
EXPÓN:
  
Que reunindo as condicions necesarias para ingresar na Academia Pública de Perruquería de Santiago de Compostela , e , adxuntando todos los documentos requeridos , 
   
SOLICITA:
Sexa admitida para realizar as probas correspondentes

                                                          Miño, 12 de Decembro de 2013
                                                               
                                                               Itagu Paniagua

    EXCMO.SR.CONSELLEIRO DE EDUCACIÓN DA XUNTA DE GALICIA

No hay comentarios:

Publicar un comentario